Theo nhận định và đánh giá, 2021 được xem là một năm Thị Trường BĐS khởi sắc những chiếc tên hội tụ các nhân tố mục tiêu để đầu tư Bất Động Sản như Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng….
Điểm...