CCleaner Professional 5.19.5633 PortableKiểm tra tại Virus Total :

Mã:
https://www.virustotal.com/en/file/69c3ea7922e88eb04a445dc57786b86e332d32892b1c0f1d4c8a70ef04a6bee8/analysis/1468516027/Các Bạn tải về giải nén sử dụng ngay không cần cài đặt ( có thể copy vào USB )
Đảm bảo sạch 100% [IMG]images/icons/4.gif[/IMG][IMG]http://**********/diendan/images/letinh/fs.png[/IMG]
https://www.fshare.vn/file/1V5ORHTGJZ4B