B1: Máy đã được JB.
B2: Đã tải angry birds transformers.
B3: Vào cydia add source: apt.xmodgame.com sau đó tải xmodgame.
B4: Mở xmodgame, chọn nút mod, kéo xuống tìm đến: angry birds transformers mod, chọn install.
B5: Sau khi install xong tắt đi bật lại xmodgame, chọn lauch ở dòng angry birds transformers mod.
B6: Đợi game load xong ấn vào hình con rô bốt màu xanh.
B7: Chọn nút xmod sau đó on cả 2 cái hack coin và hack gem lên.
B8: Enjoy.