Em là sinh viên mới ra trường hôm trước có làm luận văn cần tài liệu nên có tải tài liệu trên http://ebook.ringring.vn/ giờ tài khoản vẫn còn khá nhiều tiền nên mở topic để các anh chị nào cần tài liệu thì cho em tên hoặc link em tải về cho đỡ phí