Do mải mê chơi game đến tận 3 giờ sáng, game thủ này đã bị "vợ" xử phạt bằng cách đập nát chiếc máy console. [IMG]images/icons/21.gif[/IMG][IMG]images/icons/21.gif[/IMG]

<center>
<object type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="420" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" data="http://www.youtube.com/v/2_2160rFoH8?version=4&fs=1">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2_2160rFoH8?version=4&fs=1">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>
</center>
[IMG]images/smilies/troll.jpg[/IMG][IMG]images/smilies/troll.jpg[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo/yy188.gif[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo/yy188.gif[/IMG]

View more random threads: