Các bạn có ai biết cách Hack băng thông gói Mimax trên dcom 3g E179eu-1 năm 2014 thì giúp dùm mình.
Nếu sử dùng phần mềm thì posted địa chỉ lên hoặc gửi email cho mình doanquanghan07@gmail.com