(TNO) Các kỹ sư của Chrome và Firefox vừa phát triển một thuật giao thức mới trong HTML5, để giúp người dùng của hai trình duyệt này có thể thực hiện cuộc trò chuyện bằng hình ảnh với nhau mà không cần phải cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng nào.
<font color="#000000">
Theo Cnet ngày 5.2, các kỹ sư của Chrome và Firefox đã phát triển giao thức WebRTC trong HTML5 để thực hiện điều tuyệt vời trên.
</font>
<font color="#000000">
<table width="256" align="center"><tr valign="top"><td>

<font color="#595959">Người dùng Chrome và Firefox có thể trò chuyện được với nhau - Ảnh chụp từ YouTube<font color="#000000">
</font>
Thành Luân - Thanh Niên Online
</font></td></tr></table></font>