<font color="#595959">(TNO) Sau một thời gian dài chạy thử nghiệm cho một số người dùng hạn chế (năm 2011), ngày 3.5, Facebook chính thức triển khai tính năng Trusted Contacts (bạn bè giúp đỡ) cho người dùng toàn cầu.</font>
<font color="#000000">Theo TheVerge, nhờ chức năng Trusted Contacts mà người dùng có thể lấy lại tài khoản Facebook nếu chẳng may quên mật khẩu hoặc bị tin tặc tấn công chiếm lấy tài khoản, thông qua việc trợ giúp từ những người bạn.

<table width="58" align="center"><tr valign="top"><td>
<font color="#595959">
Trusted Contacts đã được triển khai cho người dùng Facebook toàn cầu - Ảnh chụp màn hình

<font color="#000000">
Thành Luân - Thanh Niên Online

</font></font></td></tr></table></font>