Vaio Fit Series là sự thay thế cho cả Vaio E và Vaio T cho phân khúc phổ thông nhưng vẫn trang bị nhiều tính năng cao cấp.


<font color="#999999">Máy có nhiều màu để lựa chọn và sử dụng chất liệu nhựa trên Vaio Fit E và nhôm trên Vaio Fit.

Theo Vnexpress
</font>