Một số cụm từ như liên quan đến tên tổng thống Mỹ, Obama sẽ tự động bị cắt bỏ từ cuối cùng khi gửi và nhận trên iPhone hoặc máy Mac.The Verge báo cáo iMessage trên iOS và cả Mac OS X đã bỏ qua từ cuối cùng của một thông điệp nhất định sau khi tin nhắn được gửi và nhận. Vấn đề này ảnh hưởng đến cả iPhone, máy tính Mac cũng như cả người gửi và nhận. Theo các thử nghiệm cụ thể, hai cụm từ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ vấn đề này là liên quan đến tên của tổng thống Obama và thứ hai là cụm từ The best prize is a surprise (giải thưởng tốt nhất là một bất ngờ).
Bất cứ khi nào người dùng gửi tin nhắn sử dụng một trong các cụm từ, từ cuối cùng sẽ được bỏ qua và thay thế bằng các khoảng trắng. Tuy nhiên, khi sao chép và dán cụm từ này từ một trình gõ khác thì lỗi này không xuất hiện. Hiện tại chỉ người dùng iPhone hoặc máy Mac chạy OS X Mountain Lion mới gặp vấn đề này. Trong khi đó, người dùng iPad vẫn "yên ổn".
Vấn đề này được cho là đã tồn tại một vài tháng nay, tuy nhiên Apple vẫn chưa phát hành bản sửa lỗi. Dù vậy, đây cũng không phải lỗi quá nghiệm trọng như các lần được báo cáo trước đó. iMessgae từng bị phát hiện lỗ hổng cho phép người khác thăm dò iMessage. Năm ngoái, một số người thậm chí có thể truy cập toàn bộ iMessage chỉ bằng cách đặt thẻ SIM của họ vào một chiếc iPhone cụ thể.
Hoài Anh