Thứ Sáu ngày 02 tháng 03 năm 2012

Thưa các bạn,

Chúng tôi đã dành cho Ngài quan chức chính phủ chuyên trách tội phạm mạng thông điệp lần trước vào ngày 25 tháng 02 năm 2012 . Thông điệp này chúng tôi đặc biệt dành riêng cho các bạn, những người yêu chuộng công bình và lẽ phải. Chúc các bạn một ngày an vui và đạt nhiều thành quả.

Đối với những Ngài quan chức tốt đẹp trên khắp thế giới, trách nhiệm của họ là chăm lo cho xã hội một cách công minh, chính trực và trung thực. Đó là những điều cần thiết và bởi thế, chúng tôi gởi thông điệp lần trước nhằm mục đích giúp Ngài quan chức thấy rằng chúng tôi tôn trọng luật pháp, lẽ phải và sự thật đồng thời kêu gọi ở Ngài quan chức sự công minh, chính trực và trung thực.

Đối với các bạn, chúng tôi là công dân thế giới và toà án duy nhất dành cho chúng tôi chính là toà án lương tâm. Vì thế, chúng tôi quyết định công bố một số chi tiết sự thật về khả năng kỹ thuật của BKAV trước công luận để các bạn tự phán xét. Đấy chính là hành động lương tâm đặc biệt dành riêng cho những con người xem nhẹ lương tâm và không tôn trọng sự thật.

Đối với BKAV và Ngài quan chức chuyên trách tội phạm mạng, xét về pháp lý, chúng tôi truy cập các ứng dụng có sẵn trên hệ thống của họ. Những ứng dụng ấy không hề bị ngăn cản hoặc bao gồm bất kì cảnh báo nào về điều khoản truy cập trái phép. Nhưng đối với các bạn, đó chính là chìa khoá mở toang cánh cửa sự thật.

Đối với BKAV và Ngài quan chức chính phủ chuyên trách tội phạm mạng, chúng tôi rất xa nhưng đối với các bạn, chúng tôi rất gần.


Thật đáng tiếc, BKAV và Ngài quan chức chuyên trách tội phạm mạng vẫn tiếp tục không tôn trọng sự thật và vẫn truyền thông sai sự thật. Những món quà nhỏ chúng tôi dành riêng cho BKAV không nhằm giúp họ xác định lỗi bảo mật hệ thống của BKAV vì đó là trách nhiệm của chính họ, mà là tiếng chuông cảnh tỉnh giúp BKAV xét lại lối ứng xử, thái độ và lương tâm của họ đối với cộng đồng. Xét thấy trong hơn 03 tuần lễ vừa qua đã có những bản tin, những thảo luận và phân tích về vụ việc. Ngần ấy tạm đủ để BKAV nhìn lại và rút tỉa kinh nghiệm. Nếu BKAV thật sự cầu thị, BKAV cần lưu lại thông tin về các biến cố đã xảy ra và đóng khung treo tại hội trường để thường xuyên tự nhắn nhủ về năng lực kỹ thuật và thái độ hành xử.

Thông điệp này chúng tôi dành riêng cho các bạn là để một lần nữa xác định rằng chúng tôi vẫn hiện diện, vẫn là những công dân của thế giới, của lẽ phải và sự thật. Chúng tôi mãi mãi là bạn của các bạn, của những người yêu chuộng công bình, sự thật và lẽ phải.

Chúng tôi hy vọng những món quà nhỏ ấy ghi lại một dấu ấn ích lợi và cũng hy vọng rằng những món quà khác sẽ không còn cần thiết đối với BKAV. Tương lai và số phận của BKAV nằm trong tay các bạn và nằm trong những thay đổi tích cực của chính BKAV.

Trân trọng chào các bạn.

Nguồn:http://bkavop.blogspot.com/