Ngày 8/12/2011 AV-Comparatives đã công bố kết quả kiểm định mới nhất (11/2012) về Hiệu năng của các phần mềm diệt virus, đây là đợt kiểm định thường kì của AV-Comparatives.
Các sản phẩm tham gia:Tổng điểm của đợt kiểm tra :Và theo như kết quả từ AV-Comparatives công bố, Panda Cloud Anti-Virus Free đã đạt được chứng nhận Advanced+ trong đợt kiểm định này: