Trong đợt test của AV-Test trong tháng Sep/Oct 2011. Có 25 phần mềm AV đã tham gia test. Và đã có 22 phần mềm đã đạt đc chứng chỉ AV-Test trong đợi này. Panda Internet Security 2012 và Panda Cloud Antivirus Free Edition 1.5.1 đã có mặt trong 22 phần mềm đạt chứng chỉ AV-Test.

Đợi này AV-Test trên HĐH Windows XP (SP3, 32bit) 1 HĐH đang dần được thay thế bởi Windows 7 nên đã gây khó khăn cho 2 phần mềm Panda Internet Security 2012 và Panda Cloud Antivirus Free Edition 1.5.1. Tuy đạt được chứng nhận AV-Test phần Protection và Usability cả 2 phần mềm Panda đều suất sắc đạt gần mức điểm tối đa nhưng phần Repair lại ở mức trung bình.
Các bạn có thể xem chi tiết đợi test này tại đây

Vì vậy các bạn nên chuyển từ xp qua win7 để tận dụng tốt sự bảo vệ của Panda Security.
Thân

Nguồn : pandatech.vn