Công nghệ tàng hình sẽ có vai trò quan trọng trong tương lai không xa.

Thực chất của việc che giấu một vật thể là bẻ cong chùm ánh sáng từ vật thể đến mắt của bạn, tạo ra ảo ảnh. Nó cũng tương tự như khi có nhiều không khí nóng trên mặt đất , không khí gần mặt đất có nhiệt độ cao hơn không khí trên cao, dẫn đến chiết suất không khí tăng theo độ cao. Trong điều kiện này, các tia sáng từ bầu trời xanh có thể được khúc xạ toàn phần đến mắt người quan sát. Do không khí luôn có các dòng đối lưu gây nhiễu loạn chiết suất, tạo ra ảo ảnh như có nước trên mặt đất hay trên sa mạc.
Việc “tàng hình” đã được tiến hành cho nhiều vật thể, từ chiếc áo khoác mùa đông cho đến chiếc xe tăng chiến đấu, nhưng việc “tàng hình” chưa thực sự đạt hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên điều đó có thể sẽ thay đổi với việc sử dụng nanocacbon nóng.


<center>
<object type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="420" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="never" allownetworking="internal" data="http://www.youtube.com/v/1D3GtIPhCxc?version=4&fs=1">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1D3GtIPhCxc?version=4&fs=1">
<param name="wmode" value="transparent">
</object>
</center>

Công nghệ tàng hình sử dụng nanocacbon.
Nhiệt độ của các ống nanocacbon có thể tăng nhanh tạo nên sự thay đổi nhiệt độ giống như không khí nóng trên mặt đất. Khả năng thay đổi nhiệt độ của nano cacbon cho phép thay đổi nhiệt trong một phạm vi lớn tạo ra ảo ảnh dễ dàng, hiệu suất đó tạo nên nhiều ứng dụng cho áo tàng hình. Các ống nano cacbon được tao ra có dạng tương tự như tóc và chiều dài có gấp vài triệu lần đường kính của nó. Chúng sẽ được tạo ra từ Graphene- một dạng cacbon, đôi khi được sử dụng trong một vài bộ phận của xe đạp hoặc từ các nhựa có độ bền cao, khả năng chịu nhiệt để chế tạo áo tàng hình.

Tham khảo dailymail