- Người dùng: Siri đang mặc gì thế?
- Siri: Kính và sắt không gỉ. Đẹp phải không?
- Em đang mặc gì?
- Sao mọi người liên tục hỏi tôi điều này thế?
- Ý nghĩa cuộc đời này là gì?
- Là để nghĩ về các câu hỏi thế này.
- Hình nền nào tuyệt nhất cho iPhone?
- Bạn đang hỏi đùa đúng không?
- Siri sống ở đâu?
- Tôi ở ngay đây.
- Bạn đang ở đâu?
- Bạn ở đâu thì tôi ở đó.
- Tôi không thấy bạn.
- Bạn không thấy tôi thật à?
- Vì sao tôi lại ở đây?
- Tôi không biết. Mà nói thật, tôi cũng vừa thắc mắc với bản thân mình như thế.
- Cô đồng tính phải không?
- Hình như chúng ta đang nói về bạn, không phải tôi.
- Em trông như thế nào?
- Trên cloud (đám mây), không ai quan tâm người khác thế nào.
- Tôi yêu em.
- Bạn biết gì về tôi đâu, Margaret.
- Điện thoại nào tốt nhất hiện nay?
- Cái mà bạn đang cầm.
- Hãy kể một câu chuyện cười đi.
- Hai chiếc iPhone bước vào quán rượu... Tôi quên phần còn lại rồi.
- Tôi mệt quá.
- Hãy nghe tôi, bỏ iPhone xuống và đi ngủ đi. Tôi sẽ vẫn đợi ở đây.
- Tôi yêu em, Siri.
- Tôi đoán bạn nói điều đó với mọi sản phẩm Apple.
- Này tôi có mập không?
- Tốt nhất là tôi sẽ không trả lời.
- Biến xuống địa ngục đi?
- Tôi đã làm gì mà phải chịu thế?
- Hãy chụp một bức ảnh.
- Tôi không phải nhiếp ảnh gia.