Trong Q3/2011 . AV-Test đã tiếp tuc kiểm đinh và công bố kết quả của 25 phần mềm bảo mật internet hàng đầu thế giới. Trong đó Panda Internet Security 2012 ( PIS 12 ) đã khẳng định đăng cấp 1 phần mềm bảo mật internet hàng đầu thế giới với 1 số điểm cực kỳ thuyết phục. Đứng thứ 2 trong 25 phần mềm tham gia và đã nhận được chứng chỉ AV-Test (AV-Test Certification) lần này.

Ngoài việc PIS 12 đẳng cấp vượt trội. Thì Panda Cloud Anti-Virus Free 12 cũng không kém cạnh gì.
Một phiên bản đc cấp miễn phí cho người dùng cũng đạt đc kết quả khá cao. Vượt qua cái đại gia tên tuổi khác và đứng thứ 6 về số điểm trong đợt test này .
Các phần mềm tham gia đợt test này :
Theo pandatech.vn

View more random threads: