Hôm qua (29/09/2011), AV-Comparatives vừa công bố kết quả trong đợt kiểm định khả năng phát hiện phần mềm độc hại của các phần mềm diệt virus theo yêu cầu của người dùng.

Sau đây là danh sách các phần mềm được kiểm định : Trong đó có bản Panda Cloud AntiVirus Free (1.5.1)Kết quả chung cuộc :Với kết quả đã được AV-C công bố, Panda Cloud Anti-Virus Free (1.5.1) đã đạt được chứng nhận Advanced+, với tỉ lệ phát hiện khá cao (phát hiện 204500/206403 mẫu, 99.3%).

Đợt kiểm định lần này được thực hiện trên Windows XP Service Pack 3 (Intel Core 2 Duo E8300/2.83GHz, RAM: 2GB và ổ cứng SATA II).

View more random threads: