Khi đánh giá một sản phẩm bảo mật toàn diện, các tiêu chí các tiêu chí tâm điểm cần quan tâm đánh giá là: khả năng bảo vệ (protection), khả năng hổ trợ sửa lỗi hệ thống và tính khả dụng; khi xét đến tính khả dụng, người ta nói đến mức độ việc một phần mềm cần có sự tác động nhiều của người dùng, việc chiếm dụng tài nguyên của hệ thống; ngoài ra mức độ bắt nhầm các phần mềm độc hại cũng là một trong những điểm đáng chú trọng.Hình tổng quan về các tiêu chí đánh giá các sản phẩm bảo mật.

Trong khuôn khổ bài phân tích này, bước đầu xét đến tiêu chí chiếm dụng tài nguyên của các phần mềm, song song đó là phần mềm hoạt động có nhẹ nhàng trơn tru và tác động đối với các phần mềm khác trên máy tính người dùng. Đó cũng là một trong những mối quan tâm của người dùng khi sử dụng sản phẩm “phần mềm đó hoạt động có nhẹ hay không?”

Việc chiếm dụng tài nguyên của của phần mềm có thể xét đến việc chiếm dụng lượng của riêng của một máy tính và tài nguyên về băng thông….

Với hàng loạt sản phẩm antivirus hiện nay, tôi chú tâm vào việc phân tích vài phần mềm quen thuộc và được người dùng tại VN quan tâm trong các sản phẩm bảo mật.Hình: Sử dụng tài nguyên hệ thống và các tác động của chương trình antivirus

Theo pandatech.vn