Trong quý II/2011, đã có 22 phần mềm bảo mật được AV-Test kiểm định, trong đó có 16 sản phẩm đã được chứng nhận Q2/2011 của tổ chức này.
Số điểm tối thiểu để 1 phần mềm bảo mật được chứng nhận là 11/18. Trong đợt kiểm định này, Panda 2012 đạt được 15.5 điểm. Đứng thứ ba trong 22 sản phẩm tham gia.
<div style="text-align: center;">
</div> Mọi thông tin về sản phẩm khác hoặc xác nhận về Panda. Mọi người tham khảo ở đây nhé.
http://www.av-test.org/certifications

Bản free 6 tháng các bạn có thể dơn tại đây : http://soft4all.info/free-software-d...-for-6-months/

Source : http://dantri.com.vn/c25/s119-492617...s-pro-2012.htm