Tên lửa chuyên trị chiến tranh mạng
Gần đây, nhiều cuộc tấn công mạng diễn ra khá rầm rộ và mang tính chất nguy hiểm cao, đến nỗi Lầu Năm Góc từng lên tiếng răn đe có thể cho "ăn" quả tên lửa nếu hacker tiếp tục làm càn. Lời nói đó có thể sẽ được thực thi, nhưng không phải một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa mà là loại tên lửa EMP của hãng Raytheon, nó không gây chết người mà chỉ làm tê liệt hệ thống máy tính và điện đóm của một khu vực.


Tên lửa thay vì mang đầu đạn hạt nhân thì sẽ được thay thế bằng đầu đạn xung điện từ (ElectroMagnetic Pulse - EMP). Loại đầu đạn này khi nổ sẽ tạo ra một trường điện từ rất lớn, có khả năng phát ra những sóng micro làm thay đổi cường độ dòng điện của một khu vực, kết quả là toàn bộ các thiết bị điện tử trong phạm vị phát nổ của đầu đạn sẽ bị hư hỏng và tê liệt hoàn toàn. Đây có lẽ là một giải pháp khá nhân đạo chuyên dành để trị những nơi phát động chiến tranh mạng.