Mozilla, hãng sản xuất trình duyệt Firefox, đang có kế hoạch phát triển một hệ điều hành độc lập, hoàn chỉnh cho Web, có tên gọi là Boot to Gecko (B2G).
Tại sao lại như vậy ? Bởi vì Mozilla muốn đảm bảo các nhà phát triển đều có thể phát triển ứng dụng Web, đặc biệt là ứng dụng HTML5, được cho là tương đương với ứng dụng native.


Điều này nghe có vẻ quen quen, đó là do Google Chrome OS cũng từng có mục tiêu tương tự, biến ứng dụng Web thành ứng dụng desktop, và một dòng sản phẩm nguồn mở tương tự. Tuy nhiên, Chrome OS được cho là mâu thuẫn với một hệ điều hành khác của Google, Android. Android không hoàn toàn mở như Chrome, nhưng đã có thành công lớn về thương mại, với hơn 500.000 thiết bị được kích hoạt mỗi ngày.
Dự án của Mozilla lấy ý tưởng cơ bản từ ChromeOS và tập trung vào thị trường di động, nơi Android đang tham gia, ví dụ B2G sẽ có nhiều cách thức để nhà phát triển tạo ra tính năng cho điện thoại. Ở một cấp độ rất thấp, nhân hệ điều hành này dựa trên Android.