Schneider Electric vừa công bố phần mềm ứng dụng StruxureWare™, giúp giải quyết tất cả các vấn đề cần thiết của hạ tầng vật lý trong Trung tâm dữ liệu, đảm bảo tối đa hiệu quả hoạt động. StruxureWare cho Trung tâm dữ liệu (TTDL) kết hợp được các phần mềm công cụ về quản lý hiện đang dẫn đầu thị trường của Schneider Electric như Quản trị Hạ tầng TTDL (DCIM) và Quản trị Thiết bị TTDL (DCFM) sẽ cho phép thu thập, giám sát và tự động hóa dữ liệu, lên kế hoạch và thực hiện các chức năng để có được khả năng quan sát đa chiều khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của các hệ thống vật lý tại TTDL. Thông qua khả năng này, các nhà quản lý TTDL có quyền truy cập vào tất cả các dữ liệu và công cụ họ cần để vận hành TTDL một cách đáng tin cậy hơn, hiệu quả hơn, hiệu suất cao hơn, an toàn và xanh hơn.
Ông Kevin Brown, Phó Chủ tịch, Phụ trách Bộ phận Chiến lược và Phân phối Toàn cầu về TTDL, Tập đoàn Schneider Electric cho biết. “Với phần mềm StruxureWare dành cho TTDL, Schneider Electric đang cung cấp một công cụ mà từ đó nhà quản lý TTDL ngay trong phạm vi phòng CNTT của mình có thể truy cập và quản lý hệ thống điện nguồn và chất lượng nguồn của tòa nhà, thiết bị và hệ thống làm mát TTDL và bảo mật vật lý. Bộ phầm mềm quản lý toàn diện này cung cấp khả năng đánh giá, so sánh dữ liệu thời gian thực, thúc đẩy việc ra quyết định của nhà quản lý dựa trên một bức tranh toàn cảnh về TTDL.”