Apple có thể sẽ cho phát hành 2 phiên bản iPhone5 vào mùa thu năm nay theo như trang mạng iPhoneDownloadBlog tiên đoán sau khi đã nghe 1 thành viên cung cấp linh kiện cho Apple,và người này tin tưởng rằng Apple đang sản xuất iPhone 5 2 phiên bản "bình thường" và phiên bản "pro".Và ngưởi này cũng giả thích rằng nguyên nhân vì đâu anh ta tinh tưởng sẽ có 2 Phiên bản iPhone 5.