Viettel sẽ thực hiện chuyển đổi miễn phí 100% modem EDGE sang modem 3G cho các cơ sở giáo dục trên toàn quốc đã triển khai chương trình kết nối mạng Internet giáo dục. Đối với các đơn vị thực hiện kết nối Internet trong thời gian tới, Viettel sẽ cung cấp modem 3G ngay khi triển khai.
Khi chuyển đổi sang 3G, Viettel vẫn áp dụng chương trình miễn phí sử dụng hàng tháng cho các cơ sở giáo dục nằm trong chương trình kết nối mạng Internet giáo dục do Viettel triển khai.


Thiết bị modem 3G của sim Viettel đảm bảo hỗ trợ kết nối 3G, chia sẻ kết nối mạng LAN và giao diện sử dụng thân thiện, dễ dàng đối với người sử dụng./.