“404 Not Found” là những từ hay bắt gặp khi vào trang web hỏng hoặc dữ liệu bị chuyển rời. Thay vì biển báo khô khan, nhiều website đã dùng hình ảnh vui nhộn tạo cảm giác thoải mái cho người dùng máy tính.Biển báo khô khan thường gặp khi truy cập vào website bị lỗi.Báo lỗi trên trang 501st.Lạc giữa không gian.Con thỏ lại gặm đứt cáp kết nối rồi.Mô phỏng một lời nhắn trên giấy.Website Apartment Home Living.Trang Astuteo.Lỗi 404 thật khủng khiếp.Tôi bị lạc rồi.

Theo VnExpress

View more random threads: