Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại khác đồng nghĩa với việc sẽ đón nhận nhiều cơ hội mới nhưng cũng sẽ có nhiều thách thức lớn được đặt ra đối với lao động Việt Nam cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực
Cơ hội
Các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư nhiều hơn vào nước ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhu cầu lao động vì thế cũng sẽ tăng lên.
Các công ty cung cấp nguồn nhân lực có nhiều cơ hội hơn trong việc hợp tác với các công ty nước ngoài cũng như tiếp cận nguồn lao động đa dạng và có chất lượng ở trong nước và trên thế giới , vì vậy đảm bảo được chất lượng dịch vụ của công ty mình.
Thách thức
Các công ty nước ngoài vừa có nhu cầu cao về lao động đặc biệt là lao động phổ thông Việt Nam; vừa có yêu cầu cao đối với nguồn lực này.Tuy nhiên, lao động phổ thông đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ rất ít và cũng không có nhiều kinh nghiệm.Và họ thường thông qua các công ty cung cấp nguồn nhân lực của Việt Nam tuyển chọn lao động cho họ
Vì vậy vấn đề khó khăn của các công ty cung cấp nhân lực là làm sao để có thể tuyển lựa được một số lượng lớn lao động vừa có chất lượng vừa giàu kinh nghiệm.
Nguồn congtycungcaplaodong.com